【Mẫu】 Nghiệm thu & bàn giao hệ thống camera

Tổng hợp các mẫu Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống camera, mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng lắp đặt camera quan sát – dùng cho cá nhân, công ty, văn phòng hoặc doanh nghiệp…

Mẫu này dùng cho đội thi công hoặc ban nghiệm thu công trình, sau khi đã hoàn tất 100% quá trình bàn giao thiết bị và thi công công trình theo đúng hợp đồng lắp camera. Có thể dùng kết hợp với mẫu thanh lý hợp đồng.

1. Mẫu Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống camera

Download mẫu Biên bản Nghiệm thu & bàn giao hệ thống camera quan sát

Mẫu Nghiệm thu và bàn giao hệ thống camera quan sát
Mẫu Nghiệm thu và bàn giao hệ thống camera quan sát0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — oOo —

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT

TPHCM, ngày … tháng … năm 2020

 • Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát
 • Công trình: Tòa nhà văn phòng 7 tầng
 • Địa điểm thi công: …………………………………………………
 • Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống 32 camera IP, 02 đầu ghi, kết nối 18 camera analog cũ, 5 bộ wifi, vật tư lắp đặt kèm theo.
I. THÀNH PHẦN TRỰC TIẾP NGHIỆM THU

1. Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÚC GIA

 • Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: Giám đốc

2. Đại diện nhà thầu thi công: CTY TNHH KHÔI NGÔ

 • Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: Đội trưởng thi công
II. THỜI GIAN NGHIỆM THU
 • Bắt đầu : ……. ngày … tháng … năm 2020 – Kết thúc: ……. ngày … tháng … năm 2020
 • Tại công trình: ………………………………………
III. BÀN GIAO – NGHIỆM THU

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 • Căn cứ hợp đồng kinh tế số …………/20/HĐKT… ký ngày … / … /2020 về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát.

2. Đối tượng bàn giao nghiệm thu:

STT Tên thiết bị Mã hiệu / Xuất xứ ĐVT Số lượng Ghi chú 1 Camera KX-2111C4 KBVision Cái 32 Mới 2 Đầu ghi hình KX-4K8832N4 KBVision Cái 1 Mới 3 Đầu ghi hình KX-8232H1 KBVision Cái 1 Mới 4 Ổ cứng HDD 8TB Seagate Cái 4 Mới 5 Vật tư & nhân công thi công VN Trọn gói 1

IV. KẾT LUẬN
 • Chỉnh góc camera: đạt yêu cầu.
 • Hệ thống camera: đã lên hình trên 2 LCD 42 inche và hoạt động tốt, khách hàng đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 • Đã hướng dẫn sử dụng và cài đặt đầy đủ phần mềm trên điện thoại cho khách hàng (đội bảo vệ, trưởng phòng hành chính, giám đốc).

Hai bên đã đọc và thống nhất toàn bộ nội dung biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình lắp đặt camera như trên.

BÊN GIAO (ký tên & đóng dấu)…NGUYỄN VĂN A BÊN NHẬN (ký tên & đóng dấu)…NGUYỄN VĂN B

2. Mẫu Biên bản nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng lắp đặt camera

Download mẫu Biên bản Nghiệm thu & thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera

Mẫu biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera
Mẫu biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — oOo —

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT CAMERA

Số: ……/BBNT-TLHD-KHOINGO

Về việc nghiệm thu & thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera quan sát

——————

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: …………/HĐKT-KHOINGO ký ngày … tháng … năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia và Công ty TNHH Khôi Ngô về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát,

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN PHÚ GIA
 • Địa chỉ: 1 Nguyễn Văn Thương, Street, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: …………………………………..
 • Mã số thuế: ………………………………….
 • Tài khoản ngân hàng: …………………..
 • Người đại diện: ……………………………. – Chức vụ: Giám đốc
Bên B: CÔNG TY TNHH KHÔI NGÔ
 • Địa chỉ: 22A Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
 • Điện thoại: 028.882.664.65 – 0908.375.212
 • Mã số thuế: ………………………………….
 • Tài khoản ngân hàng: …………………..
 • Người đại diện: ……………………………. – Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thương thảo, hai bên cùng thống nhất tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng lắp đặt camera với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Bên B bàn giao toàn bộ thiết bị camera và công trình đã thi công cho bên A theo đúng sản phẩm và yêu cầu theo hợp đồng số: ……/HĐKT-KHOINGO ký ngày … tháng … năm 2020.

Điều 2: Hệ thống camera quan sát và thiết bị đi kèm đã hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu của bên A, đã được thẩm định về chất lượng hàng hóa, hình ảnh sản phẩm và thi công lắp đặt hoàn thiện. Bên B đã hướng dẫn sử dụng cho bên A và sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hành hệ thống camera giám sát tận nơi cho bên A.

Điều 3: Bên A có trách nhiệm thanh toán đủ 70% giá hợp đồng còn lại với số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………) cho Bên B theo đúng quy định của hợp đồng. Chi tiết như sau:

 • Tổng giá trị hợp đồng là: ………. VNĐ (Bằng chữ: …………) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong đó
  • Đợt 1: đã tạm ứng 30% tương đương số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………)
  • Đợt 2: còn lại 70% tương đương số tiền là: ……… VNĐ (Bằng chữ: …………)

Điều 4: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên, đóng dấu)…Nguyễn Văn A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký tên, đóng dấu) …Nguyễn Văn B

Trên đây là nội dung chia sẻ các mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao hệ thống camera, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp và lắp đặt camera quan sát. Nếu quý khách cần thêm thông tin các mẫu biên bản hợp đồng khác xin vui lòng để lại comment bên dưới. Thân mến./.

Khôi Ngô Security