Cách bật Wake-on-lan trên Windows 10 để bật, khởi động máy tính từ xa

Wake-on-LAN (WOL) là một tính năng khởi động máy tính từ xa. Wake-on-LAN cho phép máy tính “nghe” một “gói ma thuật” có chứa địa chỉ MAC để đánh thức máy tính qua mạng LAN hoặc Internet. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn bật Wake-on-LAN (WOL) trong Windows 10 để khởi động máy tính từ xa.

Bật Wake-on-LAN trong BIOS hoặc UEFI của bo mạch chủ

Các hướng dẫn cụ thể và cài đặt trong tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu bo mạch chủ và số model. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng máy tính hoặc bo mạch chủ để biết thêm chi tiết cụ thể về điều này.

1. Boot vào BIOS hoặc UEFI. Tham khảo: Hướng dẫn vào BIOS trên các dòng máy tính khác nhau để biết cách làm chi tiết.

Trong khi boot, một lời nhắc trên màn hình thường sẽ cho bạn biết phím cụ thể nào cần nhấn (ví dụ: Esc, Delete hoặc F1) khi khởi động để vào BIOS hoặc Setup.

2. Bật hoặc tắt cài đặt quản lý nguồn kiểu Power On By PCI-E hoặc WOL (Wake-on-LAN).

Bật hoặc tắt cài đặt quản lý nguồn kiểu Power On By PCI-E hoặc WOL (Wake-on-LAN)
Bật hoặc tắt cài đặt quản lý nguồn kiểu Power On By PCI-E hoặc WOL (Wake-on-LAN)

Cài đặt Power On By PCI-E nằm trong tab Advanced > AdvancedAPM Configuration đối với bo mạch chủ ASUS ROG Z390.

Cài đặt này có thể nằm trong tab Power hoặc Power Management đối với các bo mạch chủ khác.

3. Khi hoàn tất, hãy thoát và lưu thay đổi.

4. Bạn cũng sẽ cần thực hiện tùy chọn 2 hoặc 3 bên dưới để bật Wake-on-LAN (WOL) trong Windows 10.

Bật Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter trong Device Manager

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện tùy chọn này.

1. Thực hiện tùy chọn 1 trước tiên nếu chưa bật hoặc tắt Wake-on-LAN (WOL) trong BIOS hoặc UEFI.

2. Nếu bật Wake-on-LAN (WOL), bạn sẽ cần phải tắt Fast Startup.

3. Mở Device Manager (devmgmt.msc).

4. Mở rộng Network adapters đang mở trong Device Manager và nhấp đúp vào network adapter (ví dụ: “Marvell AQC111C 5GbE connection”) mà bạn muốn bật hoặc tắt WOL để mở trang thuộc tính của nó.

5. Nhấp vào tab Advanced trong hộp thoại thuộc tính, chọn Wake on Magic Packet trong Property bên trái, và chọn Disabled hoặc Enabled trong menu drop-down Value, tùy theo những gì bạn muốn.

Chọn Disabled hoặc Enabled trong menu drop-down Value
Chọn Disabled hoặc Enabled trong menu drop-down Value

6. Nhấp vào tab Power Management trong hộp thoại thuộc tính, thực hiện các bước sau để bật hoặc tắt WOL và nhấn OK.

Để bật Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter này:

A) Chọn Allow this device to wake the computer.

B) Chọn hoặc bỏ chọn Only allow a magic packet to wake the computer tùy theo những gì bạn muốn.

Để tắt Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter này:

A) Bỏ chọn Only allow a magic packet to wake the computer.

B) Bỏ chọn Allow this device to wake the computer.

Bỏ chọn Allow this device to wake the computer
Bỏ chọn Allow this device to wake the computer

7. Bây giờ bạn có thể đóng Device Manager nếu muốn.

Bật Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter trong Network and Sharing Center

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện tùy chọn này.

1. Thực hiện tùy chọn 1 trước tiên nếu chưa bật hoặc tắt Wake-on-LAN (WOL) trong BIOS hoặc UEFI.

2. Nếu bật Wake-on-LAN (WOL), bạn sẽ cần phải tắt Fast Startup.

3. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Network and Sharing Center.

4. Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái của Network and Sharing Center.

5. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên network adapter (ví dụ: “Marvell AQC111C 5GbE connection”) mà bạn muốn bật hoặc tắt WOL và nhấn vào Properties.

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên network adapter
Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên network adapter

6. Trong tab Networking trong hộp thoại thuộc tính, nhấp vào nút Configure ở trên cùng cho network adapter.

7. Nhấp vào tab Advanced trong hộp thoại thuộc tính, chọn Wake on Magic Packet trong Property ở bên trái, và chọn Disabled hoặc Enabled trong menu drop-down Value, tùy vào những gì bạn muốn.

Chọn Wake on Magic Packet trong Property ở bên trái
Chọn Wake on Magic Packet trong Property ở bên trái

8. Nhấp vào tab Power Management trong hộp thoại thuộc tính, thực hiện các bước sau để bật hoặc tắt WOL và nhấn OK.

Để bật Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter này:

A) Chọn Allow this device to wake the computer.

B) Chọn hoặc bỏ chọn Only allow a magic packet to wake the computer, tùy theo những gì bạn muốn.

Để tắt Wake-on-LAN (WOL) cho network adapter này:

A) Bỏ chọn Only allow a magic packet to wake the computer.

B) Bỏ chọn Allow this device to wake the computer.

9. Bây giờ, bạn có thể đóng các cửa sổ Network ConnectionsNetwork and Sharing Center nếu muốn.